Προγεννητικός Έλεγχος

Α΄Τριμήνου, Β' Τριμήνου, Γ΄ Τριμήνου

Προγεννητικός Έλεγχος

Πότε πραγματοποιείται το υπερηχογράφημα A' Τριμήνου;

Το υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης πραγματοποιείται με ευκολία στις 6-11 εβδομάδες της κύησης και γίνεται συνήθως «διακοιλιακά», ήτοι από την κοιλιά.

Περισσοτερα  

Πότε πραγματοποιείται το υπερηχογράφημα Β' Τριμήνου;

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχουν κάποια «ορόσημα», δηλαδή εξετάσεις, οι οποίες γίνονται σε συγκεκριμένο στάδιο της κύησης και μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες. Ένα τέτοιο «ορόσημο» είναι και το υπερηχογράφημα β-επιπέδου.
Στον υπερηχογραφικό αυτόν έλεγχο η μητέρα υποβάλλεται κατά το διάστημα, που μεσολαβεί μεταξύ της 21ης και της 25ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης και σκοπό έχει να ελέγξει την ανατομία του εμβρύου. Φαίνεται, πως η βέλτιστο στάδιο για τον έλεγχο αυτό εκτείνεται μεταξύ της 23ης και της 24ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης.

Περισσοτερα  

Γ’ Τρίμηνο: Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης Του Εμβρύου – Doppler

Γ’ Τρίμηνο: Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης του Εμβρύου – Doppler

Το Γ’ τρίμηνο της εγκυμοσύνης ξεκινάει από την 27η εβδομάδα και αποτελεί το τελευταίο στάδιο μέχρι τον τοκετό. Σε αυτό το διάστημα πραγματοποιείται υπερηχογραφική εξέταση, κατά την οποία αξιολογείται η ανάπτυξη του εμβρύου, καθώς και η πορεία της κύησης.

Περισσοτερα  

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT): Cell Free DNA Test

Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά σε ποικίλες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με διαφορετικές μεθόδους και προσφέρουν αποτελέσματα για τον εντοπισμό ή αποκλεισμό βλαβών στο έμβρυο, όπως είναι:

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
Δομικές βλάβες
Γενετικά προβλήματα
Λειτουργικές ανωμαλίες

Περισσοτερα