Έλεγχος καρδιάς εμβρύου

Έλεγχος καρδιάς εμβρύου

Έλεγχος Καρδιάς Εμβρύου

Ο έλεγχος καρδιάς εμβρύου κατά την εγκυμοσύνη πραγματοποιείται με την εξέταση εμβρυϊκής υπερηχοκαρδιογραφίας. Σκοπός είναι να γίνει αναλυτική προγεννητική διάγνωση τυχόν συγγενών καρδιοπαθειών.
Η συγγενής καρδιοπάθεια αφορά σε ανωμαλία στην κατασκευή και λειτουργία της καρδιάς που προκύπτει κατά την ανάπτυξη του εμβρύου στη μήτρα. Σε μια τέτοια περίπτωση το παιδί παρουσιάζει καρδιακά προβλήματα από τη γέννησή του.
Γενικά, η συχνότητα παρουσίας συγγενών καρδιακών παθήσεων είναι 1 στις 200 γέννες.

Πότε υπάρχει κίνδυνος συγγενούς καρδιοπάθειας;

Ο κίνδυνος για συγγενή καρδιοπάθεια υπάρχει σε περιπτώσεις γυναικών οι οποίες:
• Πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
• Ακολουθούν συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, όπως είναι τα επιληπτικά χάπια
• Έχουν υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
• Πάσχουν από συγγενή καρδιοπάθεια ή έχουν οικογενειακό ιστορικό
• Έχουν προηγούμενο παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια
• Είναι παχύσαρκες
Παράγοντες που αφορούν στο έμβρυο και μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιοπάθεια περιλαμβάνουν:
• Ανωμαλίες στα χρωμοσώματα
• Εξωκαρδιακές δομικές ανωμαλίες (10-20%)
• Αρρυθμία στην καρδιά του εμβρύου (1%)
• Υποψία καρδιακής ανωμαλίας σε υπερηχογραφικό έλεγχο ρουτίνας (50%)
• Αυξημένη αυχενική διαφάνεια (> 3,5mm)
• Μονοχοριονικά δίδυμα

Έλεγχος Καρδιάς Εμβρύου – Τρίμηνα Εγκυμοσύνης

Ο έλεγχος της καρδιάς του εμβρύου μπορεί να γίνει ήδη από τις 11 εβδομάδες της εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, το δεύτερο τρίμηνο αποτελεί τη συνηθέστερη περίοδο της κύησης όπου πραγματοποιείται αναλυτικός έλεγχος και γίνεται η διάγνωση ενδεχόμενων καρδιοπαθειών του εμβρύου.
1ο τρίμηνο
Εκτιμάται η καρδιά, εξετάζοντας τα εξής:
• 4 κοιλότητες
• Τα μεγάλα αγγεία
• Λειτουργία της τριγλώχινας βαλβίδας
2ο τρίμηνο
Η εξέταση αφορά στην ανατομία της καρδιάς, ενώ αξιολογείται η έκφυση και ο αριθμός των μεγάλων αγγείων.
3ο τρίμηνο
Ουσιαστικά περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη εξέταση για τον επαναληπτικό έλεγχο της καρδιάς.

3ο τρίμηνο
Ουσιαστικά περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη εξέταση για τον επαναληπτικό έλεγχο της καρδιάς.

Πότε ενδείκνυται ο έλεγχος καρδιάς του εμβρύου ανάλογα με τη φάση της κύησης;

Ο έλεγχος καρδιάς του εμβρύου ανάλογα με τη φάση της κύησης ενδείκνυται ως εξής:
11 με 14 εβδομάδες κύησης
• Η αυχενική διαφάνεια είναι αυξημένη (≥ 3,5 mm)
• Υπάρχει υποψία για ανωμαλία καρδιάς στην υπερηχογραφική εξέταση
• Ιστορικό βαριάς καρδιακής ανωμαλίας σε προηγούμενο παιδί, όπως είναι το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς και η μετάθεση μεγάλων αγγείων
• Όλες οι γυναίκες με κίνδυνο ≥ 1: 300 (στις 12 εβδομάδες)
20 με 24 εβδομάδες κύησης
• Υπάρχει υποψία για ανωμαλία καρδιάς στην υπερηχογραφική εξέταση
• Η αυχενική διαφάνεια είναι αυξημένη (μεγαλύτερη από 95η εκατοστιαία θέση)
• Παλινδρόμηση της ροής της τριγλώχινας βαλβίδας στις 11-14 εβδομάδες
• Ανάστροφη ροή στο φλεβώδη πόρο στις 11-14 εβδομάδες
• Μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις
• Εμβρυικός ύδρωπας
• Οικογενειακό ιστορικό με συγγενή καρδιακή ανωμαλία (γονείς ή έμβρυο)
• Μητέρα που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη και είναι ινσουλοεξαρτώμενη
• Φαρμακευτική αγωγή με αντιεπιληπτικά χάπια από τη μητέρα
• Ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού για κάποια γονιδιακή ανωμαλία
• Λήψη ή έκθεση σε τερατογόνες ουσίες κατά τη διάρκεια της κύησης
• Μητρικά αντι-Ro, αντι-La αντισώματα (νόσοι κολλαγόνου)
• Συγγενείς λοιμώξεις

Συνηθέστερες συγγενείς παθήσεις της καρδιάς του εμβρύου

Οι συνηθέστερες συγγενείς παθήσεις της καρδιάς του εμβρύου είναι οι παρακάτω:
• Ελλείματα μεσοκοιλιακού διαφράγματος (3,5 σε 1000 γεννήσεις)
• Ελλείματα μεσοκολπικού διαφράγματος
• Στένωση πνευμονικής βαλβίδας
• Στένωση ισθμού αορτής
• Στένωση αορτικής βαλβίδας
• Τετραλογία Fallot
• Μετάθεση μεγάλων αγγείων
• Ανωμαλία Ebstein
• Σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής κοιλίας
• Κοινός αρτηριακός κορμός
• Συγγενείς όγκοι της καρδιάς
• Μυοκαρδιοπάθειες
• Αρρυθμίες
• Διπλή έξοδος δεξιάς κοιλίας (0,15 σε 1000 γεννήσεις)