Αυχενικής Διαφάνειας

Αυχενικής Διαφάνειας

Υπερηχογράφημα Αξιολόγησης Αυχενικής Διαφάνειας

Το συγκεκριμένο υπερηχογράφημα πραγματοποιείται από το χρονικό σημείο 11 εβδομάδες και 3 ημέρες μέχρι το χρονικό σημείο 13 εβδομάδες και έξι ημέρες της εγκυμοσύνης (CRL 45mm – 84mm). Πραγματοποιείται συνήθως διακοιλιακά, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαίο να γίνει η εξέταση και διακολπικά. Αποτελεί τη σημαντικότερη υπερηχογραφική εξέταση στην κύηση.

Καθορίζεται η ακριβής ηλικία κύησης

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες που δεν μπορούν να θυμηθούν την ημερομηνία της τελευταίας περιόδου τους, έχουν ακανόνιστη έμμηνο ρύση, ή που έχουν συλλάβει ενώ θηλάζουν ή αμέσως μετά τη διακοπή αντισυλληπτικού δισκίου. Μετράμε το μέγεθος του εμβρύου και από αυτό υπολογίζουμε την πιθανή ημερομηνία τοκετού (ΠΗΤ – 40 εβδομάδες).

Η διάγνωση ορισμένων μείζονων συγγενών ανωμαλιών

Σημαντικές ανωμαλίες μπορεί να είναι ορατές σε αυτή την ηλικία κύησης, αλλά το υπερηχογράφημα 20 εβδομάδων είναι απαραίτητο και αναγκαίο.

Διάγνωση πολύδυμης κύησης

Περίπου το 2% των φυσικών συλλήψεων και το 10% των IVF συλλήψεων οδηγούν σε πολύδυμη κύηση. Το υπερηχογράφημα μπορεί να καθορίσει αν και τα δύο έμβρυα αναπτύσσονται κανονικά και αν τα μωρά μοιράζονται τον ίδιο πλακούντα, που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στην εγκυμοσύνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ήταν σκόπιμο να παρακολουθείται η εγκυμοσύνη στενότερα.

Η διάγνωση της πρόωρης αποτυχίας της εγκυμοσύνης (παλίνδρόμηση)

Δυστυχώς, στο 2% των γυναικών που προσέρχονται για το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας διαπιστώνεται  ότι το έμβρυο έχει πεθάνει, συχνά αρκετές εβδομάδες πριν και χωρίς καμία προειδοποίηση. Τα ζευγάρια θα λάβουν πλήρη παροχή συμβουλών ως προς τις πιθανές αιτίες αυτού του προβλήματος και τις επιλογές για τα επόμενα μέτρα που ενδέχεται να είναι αναγκαία.

Υπολογισμός κινδύνου πρόωρου τοκετού

Ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού (πριν από τις 37 εβδομάδες) μπορεί να αξιολογηθεί μετρώντας το μήκος του τραχήλου της μήτρας. Συνιστάται προς όλες τις εγκύους, αλλά κυρίως σε περιπτώσεις αυξημένου προυπάρχοντος κινδύνου για πρόωρο τοκετό, όπως είναι οι πολύδυμες κυήσεις, ιστορικό προηγούμενου πρόωρου τοκετού, συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, ιστορικό επεμβάσεων στον τράχηλο(LLETZ, κωνοειδής εκτομή) και παθήσεις όπως νόσοι συνδετικού ιστού/κολλαγόνου της μητέρας.

Η μέτρηση του μήκους του τραχήλου γίνεται διακολπικά και συνιστάται να επαναληφθεί κατά το ανατομικό υπερηχογράφημα στις 20 – 22 εβδομάδες.

Υπολογισμός κινδύνου για προεκλαμψία – επιπλέον μέτρηση του ειδικού δείκτη PLGF

Σε κάθε εξέταση περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της ροής στις μητριαίες αρτηρίες και σε συνδυασμό με βιοχημικούς δείκτες, όπως ειναι το PAPP-A και το PLGF, συνεκτιμάται ο κίνδυνος εμφάνισης εμβρύων με καθυστερημένη ανάπτυξη και προεκλαμψία στην έγκυο. Σε περιπτώσεις αυξημένου ρίσκου (>1/100) χορηγείται προφυλακτικά ασπιρίνη 160 mg κάθε βράδυ μέχρι τις 36 εβδομάδες κύησης.

Κατά την εξέταση Γενετικού Υπερηχογράφηματος (Β επιπέδου) επανυπολογίζουμε το ρίσκο αξιολογώντας το λόγο sFLT1/PLGF , ενώ προγραμματίζονται περισσότερα υπερηχογραφήματα ανάπτυξης /Doppler αρχίζοντας από τις 28 εβδομάδες κύησης (έναρξη τρίτου τριμήνου).

Η αξιολόγηση  του κινδύνου για το σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες

Κάθε γυναίκα θα πρέπει να λάβει μια εκτίμηση του ατομικού κινδύνου της για αυτήν την εγκυμοσύνη. Αυτό υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της μητέρας, τη μέτρηση δύο ορμονών στο αίμα της μητέρας και υπερηχογραφικούς δείκτες όπως η αυχενική διαφάνεια, το ρινικό οστό, η  ροή του αίματος μέσω της καρδιάς του εμβρύου και του φλεβώδους πόρου του εμβρύου. Οι γονείς θα λάβουν πλήρη παροχή συμβουλών σχετικά με τη σημασία αυτού του κινδύνου και τις διάφορες επιλογές για περαιτέρω δοκιμές, όπως είναι η επεμβατική δοκίμασία ή το cell free DNA test.